Congo vs Ghana 1-5

 Congo vs Ghana 1-5

Tous les buts

https://youtube.com/watch?v=pS0IAWNS8gM

admin